Paano Naging Matatag ang OLOPSC SHS sa Gitna ng Pandemya?

Hindi problema ang COVID-19, isang oportunidad ito upang ang bawat isa ay lumabas sa kani-kanilang kinasanayan. Halos lahat ng tao nakatingin sa negatibo subalit kung titingnan ito sa positibong pananaw, malalaman ang dahilan kung bakit ito pinayagang mangyari ng Maylikha. New normal? O mas tamang sabihing ‘better normal’.

Mas tumatag ang OLOPSC SHS dahil sa COVID-19. Bunga ng masidhing proseso ang salitang ‘tatag’. Kalakip ng tatag ang kalidad. Kaya naman, naging bahagi ng proseso ng departamento ng SHS ang paghahanda at pagsasanay.

Una na rito ang pagsasanay ng kaguruan. Batid na malaking hamon ang pagtuturo online. Bilang tugon sa hamong ito, nagsanay ang kaguruan sa paggamit ng Google Suite upang maging birtual na kagamitang pampagtuturo. Sinamantala rin ito upang mas humusay ang kaguruan sa pagtuturo – tradisyunal man o sa modernong paraan.

Nagsagawa rin ng oryentasyon para sa taong panuruang 2020-2021 na nakalaan sa mga magulang sa pamamagitan ng YouTube sa pangunguna ng ating OLOPSC SHS Principal at Strand Chairs.

Nagbigay pabatid at paunang tinuruan ang mga mag-aaral at magulang kung paano gamitin ang Google Classroom at OLOPSC Email sa pangunguna ni Mrs. Nathassia Lilli Rence H Sabado gamit ang Facebook at YouTube. Parte rin ito ng paghahanda ng mga estudyante sa bagong sistema ng pag-aaral.

Naglunsad ng ‘Libreng Pag-aaral’ ang OLOPSC SHS, sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Marikina at ng DepEd Marikina, para sa mga nakapagtapos ng JHS mula sa pampublikong paaralan. Tulong para mga mag-aaral na nanganganib na mahinto sa kanilang pag-aaral.

Nasa proseso ng modernisasyon ang bawat isa. Magtulungan upang mas maging mabilis makaangkop sa bagong sistema. Sambit nga ni Binibining Angela Filar “…nararapat na magtulungan, nang ang bawat isa ay hindi mapag-iwanan ng modernisasyon. ”

Bagong oportunidad ang pag-aaral online upang makalabas ang bawat isa sa tradisyunal na pagtuturo at pag-aaral.  Sa pamamagitan nito, mas lumalawak ang mundo na maaaring lakbayin ng mga estudyante sa paggabay at pag-akay ng guro upang matuto at magtamo ng mga kinakailangang kakayanan, para harapin ang kinabukasan nang may buong tapang.  Tandaan, hindi problema ang problema kung ito’y itinuturing na oportunidad sa mas mainam na kinabukasan.